За К.О.К ЕООД

К.О.К. означава Качествено Отпушване на Канализации.
Фирмата е създадена през 2007-ма година в град Варна. К.О.К. ЕООД има издадено разрешително за извършване на дейности по събиране и транспортира отпадъци които нямат опасни свойства от площадките разположени на територията на област Варна, до съоръженията за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци.

Лиценза важи за събиране и транспортиране на отпадъци от
Разрешително от Министерство на околна среда и водите

  • Утайки от септични ями
  • Отпадъци от почистване на канализационни системи

До съоръжения за преработка на отпадъците.